>Praktijk-ondersteuners

Ouderenzorg die onze POH’s bieden

Voor bepaalde groepen patiënten, bijvoorbeeld ouderen, of mensen met een chronische ziekte zoals COPD, diabetes of hart- en vaatziekten, hebben we speciale zorgprogramma’s.

Een zorgprogramma beschrijft de zorg voor een specifieke doelgroep: hoe ziet de behandeling er uit, welke zorgverleners zijn er bij betrokken en wat zijn hun taken. De huisarts is de hoofdbehandelaar binnen zo’n programma. Hij of zij werkt nauw samen met andere zorgverleners, zoals praktijkondersteuners (POH’s) of fysiotherapeuten. Samen bieden zij zo compleet mogelijke zorg.

> Ouderen-
zorg

>PATIENT-VOOR-LICHTING

Wij, de zorgverleners van uw gezondheidscentrum, willen u en al onze andere patiënten zorg van hoge kwaliteit leveren. Om dat te kunnen realiseren, hebben wij uw hulp nodig.

Cliëntenpanel

Ons Cliëntenpanel peilt 2-3 keer per jaar hoe onze patiënten over zaken denken die ons gezondheidscentrum, de SAG en u als cliënt aangaan. Vindt u het leuk om met ons mee te denken? Geef u dan op als panellid. Op deze pagina leest u meer over het SAG Cliëntenpanel en hoe u zich kunt aanmelden.

Cliëntervaringsonderzoek

Wij vragen onze patiënten jaarlijks mee te doen aan het cliëntervaringsonderzoek. Graag horen wij van u wat u goed vindt aan ons gezondheidscentrum en wat beter kan. Klik hier voor een filmpje over dit jaarlijkse onderzoek.

> Ouderen-
zorg

>Praktijk-ondersteuners

Klacht of suggestie melden
Dagelijks werken we op alle fronten aan onze kwaliteit. Toch kan het gebeuren dat u over sommige zaken minder tevreden bent. Op deze pagina leest u hoe u een klacht of tip aan ons kenbaar kunt maken.

Klacht of suggestie melden
Heeft u tips voor verbetering van onze zorg en service? Meld dit dan aan uw zorgverlener of onze centrummanager. Samen met u zoeken we naar een oplossing. Of bent u juist tevreden? Wij waarderen het als u uw mening wilt delen op Zorgkaart NederlandIndepender of Google.

>Medicijnen

Veilig verschillende medicijnen gebruiken

>Dementie

Informatie over dementie

Informatie over dementie, Marokaans

Informatie over dementie, Engels